top of page
Oprava okna puure.jpg

Jde to.....

ZE STARÝCH NOVÉ

Společnost puure.vision provádí rekonstrukce původních historických ocelových oken a jejich dostavby do oken tepelně-izolačních.

Původní okna jsou odborně repasována, tj. demontována ze stavby a dílensky opravena - zbavena původních nátěrů, zámečnicky opravena, opískována, opatřena antikorozní zinkovou vrstvou a je doplněno chybějící a poškozené kování. Původní rám je doplněn přerušením tepelného mostu a okno je osazeno izolačním dvojsklem.Takto repasované ocelové industriální okno má celkový součinitel prostupu tepla Uw cca 1,46 W/m2K.

Tato technologicky a časově náročná oprava je vhodná pro ocelová okna v historicky cenných objektech, pivovarech, tradičních historických industriálních budovách a pod.

bottom of page